Outplacement

begeleiding


aangesloten bij NextStep coaching


Outplacement Borsbeek Antwerpen Wommelgem Wijnegem Deurne Wilrijk Berchem

Wat is outplacement en waarom is het zo belangrijk?


Outplacementbegeleiding is een waardevol begeleidingstraject dat je de kans geeft om het ontslag, de negatieve ervaring, om te buigen naar een positieve ervaring. Het zorgt voor begrip en steun om door deze moeilijke tijd heen te komen. Het op een gezonde manier afscheid nemen van je (vorige) job en werkgever, is belangrijk om dit hoofstuk af te sluiten. Als dit niet gebeurt, is de kans groot dat je dit verder met je meedraagt en dat dit een weerslag zal hebben op wie je bent en hoe je functioneert. 

De begeleiding situeert zich dan ook zowel op professioneel als emotioneel vlak: de emoties rond het ontslag een plaats geven, terug sterker worden en dan met al deze sterktes terug op pad, op zoek naar een nieuwe uitdaging. Op al deze vlakken wordt je professioneel begeleid. 

Outplacement begeleiding bij NextStep coaching bestaat dus steeds uit een combinatie van individuele coaching en groepsworkshops.


NextStep is een Certo Gecertificeerd outplacement-bureau en een door de Vlaamse overheid erkend opleidingsinstituut.

We werken kwaliteitsvol, op maat, op basis van jouw behoeften en geven je handvaten mee waarop je nadien nog kan terugvallen.

Voor wie?


Wanneer heb je recht op outplacement? 

  • Je werd niet ontslagen omwille van een dringende reden.
  • De opzegtermijn of opzeggingsvergoeding bedraagt minstens 30 weken, ongeacht de leeftijd.

Is jouw opzegtermijn of opzeggingsvergoeding minder dan 30 weken? Dan kan je toch in aanmerking komen voor outplacement:

  • als  je in de privésector werkt
  • minstens 45 jaar bent op het moment van het ontslag
  • minstens 1 jaar ononderbroken bij de werkgever aan de slag was
  • als je onvrijwillig en niet om dringende redenen wordt ontslagen
  • en je de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebt
Outplacement

Verschillende fases in het traject


Verwerking 

Veel mensen ervaren ontslag als gezichtsverlies en falen. Het kost tijd om over het verlies van de baan heen te komen. Te horen krijgen dat je ontslagen wordt, om welke reden dan ook, komt meestal erg hard aan. Voor vele mensen betekent het een zware slag en een moeilijke periode. Je komt in onzekerheid terecht en kan dan even de weg kwijt zijn. In deze fase bespreken we hoe dit alles voor jou is, om zo de gevoelens en de gebeurtenis beter te begrijpen en een plaats te geven.


Persoonlijke ontwikkeling - zelfinzicht

Samen gaan we op zoek naar jouw kwaliteiten en talenten, maar ook naar de valkuilen, naar wat je belangrijk vindt in je werk en waar jouw interesses liggen.

Dit geeft ons een zicht op welk soort werk je wil doen. Op die manier kunnen we gerichter aan de slag in de volgende stap. 

Zicht krijgen op je kwaliteiten is belangrijk voor jezelf, maar dit nemen we ook mee als je je gaat voorbereiden op komende sollicitatiegesprekken. 


Zoektocht naar een baan - actieplan

In deze fase ligt de focus op het ontdekken wat voor soort werk je wil doen, bij welk bedrijf en wat uw mogelijkheden zijn.

Aangezien voor 85% van de banen niet geadverteerd wordt, wordt er vaak aangeraden om te gaan netwerken. Ook het curriculum vitae wordt professioneel opgesteld en sollicitatiegesprekken kunnen worden voorbereid.

Ik ondersteun je tijdens deze laatste fase met het vinden van een baan. Er zullen begeleidende gesprekken plaatsvinden om te evalueren hoe het sollicitatieproces verloopt en er worden aanvullende tips gegeven om de zoektocht naar een baan te vergemakkelijken.

Kostprijs


NextStep coaching hanteert voor alle outplacementtrajecten de wettelijk vastgelegde tarieven op basis van de looncategorie van de ontslagen werknemer. Deze categorie bepaalt tevens de balans tussen het aantal uur individuele begeleiding en groepsworkshops.

Contacteer ons voor meer info over de looncategorieën: